Mijn hart giechelt van geluk

  • door

Hij zei: “Zo met die paardenstaart lijk je net op het meisje van vermeer, het meisje met de parel. Ken je die?” Waarop ik antwoorde: “Nee, die ken ik niet.” Vervolgens antwoordde hij lachend: “Het is een compliment dat weet je wel hé”?! “Ja, dat weet ik” zei ik lachend terug.

Zomaar een gesprekje dat ik voerde afgelopen zondag in onze kerk. Je kunt al raden wat ik thuis heb opgezocht. Het meisje met de parel, van Johannes Vermeer. Prachtig schilderij! Of ik de gelijkenis ook zag laat ik even in het midden ;-). De Heilige geest herinnert mij vervolgens aan een verhaal uit Jonah’s voorleesboekje getiteld: De kostbare parel.

Dit is de strekking van het voorleesverhaal: In mattheus 13: 45 – 46 zegt Jezus dat het met het Koninkrijk van God net is als met een handelaar die mooie parels zoekt. Zodra een handelaar een kostbare parel vind heeft hij er alles voor over om deze parel te kopen.

Het is met God net als met die parel. Het kost je echt alles om Hem te leren kennen, maar niets op aarde is meer waard dan Hij.


Het triggert mij. Net als de preek over openbaringen van die ochtend. Blijf ik God trouw tot in de dood? Mag het mij alles kosten om God te leren kennen? Mag het mij mijn reputatie kosten? Mijn eigen wil? Mijn verlangen? Mijn hartstocht? Kan ik dit alles aan het kruis slaan om Hem beter te leren kennen? Zomaar een paar vragen die door mijn hoofd gingen.

De Heilige Geest leidt me verder.

Ik lees maandagsavond een hoofdstuk uit het boek ‘Geschenken uit de tuin van God’ [geschreven door Jolanda Bijl] en het hoofdstuk gaat over Jezus, Gods geliefde zoon. Ze gebruikt een voorbeeld om Gods liefde voor ons te illustreren:

Het voorbeeld gaat over een kunsthandelaar die samen met zijn zoon de hele wereld afreist voor de meest prachtige kunst. De zoon komt te overlijden in de oorlog tijdens het redden van een medesoldaat. De kunsthandelaar wordt ziek, maar ontvangt op zijn sterfbed een portret van zijn zoon. Geen miljoenen schilderij maar voor hem het meest kostbare bezit dat hij heeft. Dan overlijdt ook de vader en volgt de veiling van alle kostbare kunst die hij en z’n zoon in hun leven verworven hebben. De veiling start met het portret van de zoon tot grote ergenis van alle kunsthandelaren aldaar. ‘Want dat portret van de zoon dat is toch niks waard?’ Er wordt uiteindelijk 10 pond geboden. Eenmaal, andermaal? Verkocht! Eindelijk kan de veiling beginnen denkt men, totdat de veilingmeest aankondigt dat de veiling gesloten is. ‘Hoe kan dat?’ vraagt men. Het is heel simpel, antwoordde de veilingmeester: “Het testament zegt dat degene die de zoon heeft, alles krijgt”.

Wow! Wie Jezus heeft, krijgt alles van God. Zo heeft God, onze Vader het besloten. Ik moet ervan huilen. Tranen van geluk.

Beide voorbeelden van de handelaren doen mij beseffen dat het zo belangrijk is om je tijd & aandacht te richten op schatten in de Hemel. Om het aardse ondergeschikt te maken aan de geestelijke schatten die God ons wil geven door Zijn zoon Jezus. Om altijd te blijven zoeken naar relatie en het kennen van Hem. En niet zozeer naar de prestatie of het resultaat. Want Hij is het doel van ons bestaan. Niet de prestatie, maar de relatie.

Wat een gesprek over het meisje met de parel al niet in gang kan zetten hé?

Ik geloof dat God het niet alleen tegen mij zegt, maar ook tegen jouw: “Richt je aandacht op Mij zegt Hij, richt je op de kostbare parels die Ik voor je heb. Richt je op een innige relatie met mijn Zoon Jezus. Hij is het meest kostbare wat je kunt leren kennen in je leven hier op aarde. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Het doel van je bestaan. Wees niet bang om je eigen wil, begeerten en verlangens los te laten. Ontvang mijn doel voor je leven. En dat is Jezus. En met Hem zul je alles ontvangen.”

Jolanda Bijl schrijft en ik onderschrijf het: “Zodra je de onvoorwaardelijke liefde van Jezus ontdekt, verandert alles. De druk om te presteren valt van je af. Je kunt vrij ademen. Je kunt weer lachen.”

Kortom, het kost je echt alles om Hem te leren kennen maar niets op aarde is het meer waard dan Hij.
En je hart? Die giechelt van geluk. Het heeft haar doel gevonden. Jezus.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.